Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Dofinansowanie na fotowoltaikę

Poza korzyściami finansowymi płynącymi z korzystania z poprawnie zamontowanej i dobranej instalacji fotowoltaicznej, bardzo dużą część wydatków ponoszonych na cała instalację można zaoszczędzić już na początkowych etapach, takich jak np. zakup. Co jakiś czas powtarzają się różnorodne dofinansowania, krajowe oraz unijne na zakup fotowoltaiki. Dofinansowanie na fotowoltaikę to popularna forma otrzymywania dotacji na poprawienie jakości powietrza i zaoszczędzenia zużycia nieodnawialnych źródeł energii. W celach wyznaczanych dotacjom do ogniw fotowoltaicznych znajduje się także obudzenie świadomości społecznej i pokazanie społeczeństwu, iż możliwym jest samodzielne i efektywne gospodarowanie własną energią elektryczną.

dotacja na fotowoltaikę

dotacja na fotowoltaikę

Ile można dostać na fotowoltaikę?

W zależności od instytucji udzielającej dofinansowań, oraz miejsca jego przyznawania dopłata do fotowoltaiki ma różną wysokość. Największe kwoty rozdysponowywane sa w miejscach newralgicznych energetycznie i ekologicznie. Przykładowo Kraków i okolice, ze względu na ogromny problem ze smogiem, inwestują we wszystkie przejawy ekologiczności, a mini elektrownie słoneczne stają się tam codziennością mieszkańców. Podobnie jest w Warszawie, w której obecnie można otrzymać dotację w wysokości do 40% poniesionych kosztów zakupu i montażu instalacji. Ograniczeniem we wspomnianym dofinansowaniu do paneli fotowoltaicznych jest jednak maksymalna pula cenowa, do jakiej można udzielić wsparcia, wynosząca 15 tys złotych. Stanowi to kwotę maksymalną ile można dostać na fotowoltaikę w obecnych warunkach.

Zobacz również: koszt fotowoltaiki, koszty ogrzewania domu gazem.